SERVEIS

Hemisferios ofereix serveis per a una atenció integral de les persones i dels col·lectius, fent especial incidència en la personalització en cadascun dels seus diferents àmbits d’actuació.

ATENCIÓ PSICOLÒGICA

 • Addiccions
 • Altes capacitats
 • Anorgàsmia
 • Ansietat i pors
 • Atenció a situacions de separació, divorci i dol
 • Autoestima
 • Depressió – tristesa i irritabilitat
 • Desig sexual
 • Dificultat en les relacions
 • Dolor
 • Excitació sexual
 • Fòbies i pànics
 • Funcionament intel·lectual mínim
 • Nomofòbia i altres dependències a les tecnologies
 • Psiquiatria Adults
 • Psiquiatria Infantil
 • Relació amb els fills
 • Relacions de parella
 • Teràpia familiar i de parella
 • Trastorn d’estrès posttraumàtic
 • Trastorn mixt ansiós-depressiu
 • Trastorn obsessiu-compulsiu
 • Trastorns de l’alimentació
 • Trastorns del desenvolupament
 • Trastorns del son

APRENENTATGES

 • Atenció i concentració
 • Hàbits i normes
 • Intervenció psicopedagògica
 • Logopèdia
 • Memòria
 • Mètode Glifing
 • Percepció
 • Psicomotricitat
 • Studying Together
 • TDA / TDAH

JURÍDIC

 • Assessorament legal en quasevol tipus de violència (violència contra menors, violència de gènere i violència a la feina)
 • Mediació familiar
 • Plans d’Igualtat

FORMACIÓ

Esferes contra la violència

Hemisferios organitza una sèrie de sessions a través de la configuració de set esferes. Cada esfera és una unitat de coneixement. Totes les esferes s’imparteixen des d’una perspectiva interdisciplinària i per dos professionals de diferents àmbits (psicopedagog i advocat). A cada esfera es compta també amb la participació d’especialistes de diferents àmbits així com de testimonis que han viscut de prop situacions de violència contra els menors.

Sents la violència?

Aquesta esfera està dedicada a reflexionar sobre el concepte de violència contra els menors, les noves formes de violència i el context on es produeixen.

Stop Bullying

Aquesta esfera tindrà com a objectiu conceptualitzar i centrar el fenomen del bullying, les seves ramificacions i les seves pràctiques, tant en l’entorn real com en el virtual, així com la de dotar als participants de les eines per a la seva prevenció, detecció i intervenció.

El meu cos és meu

Aquesta esfera és una aproximació a l’abús sexual a menors, a les eines per a la seva prevenció, detecció i intervenció.

Masculí i/o Femení

Aquesta esfera aborda els estudis de gènere respecte la defensa dels drets fonamentals dels menors en el seu desenvolupament psico-sexual.

Algú m’ajuda?

Aquesta esfera aproxima al marc legal i a la realitat institucional de la nostra societat respecte la defensa dels drets dels nostres menors.

Llegir i veure per aprendre

Esfera del coneixement en què els participants podran accedir a una sèrie de lectures i documents audiovisuals per ampliar els seus coneixements de forma autònoma i poder compartir-los amb els altres participants.

E.L. – Una història de violència

Aquesta esfera planteja casos pràctics per a una millor comprensió del fenomen complex i multifactorial de la violència contra els menors.

Modalitats

Sessions de 90 minuts
 • Conferència (1 Sessió)
 • Bloc (2 Sessions)
 • Intensiu 1 (3 Sessions)
 • Intensiu 2 (6 Sessions)
 • Trimestral (12 Sessions)

Altres formacions

#aquihoexplico

El nou marc social i legal en l’àmbit de la defensa dels drets fonamentals dels menors demanda noves exigències a les entitats que treballen amb infants i adolescents per tal de prevenir, detectar i intervenir en casos d’abusos sexuals. Aquesta esfera pretén aportar una primera aproximació epistemològica i legal a aquest fenomen i dotar als professionals responsables d’entitats de les eines per a prevenir, detectar i actuar en casos de sospita o constatació d’abusos sexuals.

Modalitat

Sessions de 120 minuts
 • Bloc (2 Sessions)

Educació Emocional

Els últims descobriments en neurobiologia, psicologia i biologia molecular plantegen la necessitat d’incorporar al currículum escolar una formació continuada en educació emocional. Aquest curs es presenta com un model d’intervenció educativa per a adolescents amb l’objectiu d’optimitzar l’autoconeixement i la relació amb els altres i amb el món.

Estudis de Gènere

Els estudis de gènere se situen en la formació acadèmica del segle XXI, com un dels eixos fonamentals sobre el qual construir una societat en què la igualtat de drets entre homes i dones, la lluita contra els diferents tipus de violències de gènere i la construcció de la identitat al llarg de les diferents etapes del creixement siguin una realitat compartida per tots. Es comptarà amb la participació de conferenciants que aportaran una visió transversal de la perspectiva de gènere en diferents àmbits de la vida.

Escola de famílies

Aquest taller pretén construir un espai de diàleg entre les famílies i diferents professionals vinculats en l’educació i els drets dels menors amb el propòsit de construir col·lectivament un nou model educatiu que doni resposta, de manera òptima, a les necessitats de les noves generacions.a

Curs anual

Sessions de 120 minuts
 • 1 Sessió setmanal