QUI SOM

L’EQUIP

Jordi Ferrer Vilardell
Psicòleg i Terapeuta sexual i de parelles
Alexandra Sierra Vandrell
Psicòloga i Pèrit forense
Amada Santana Baéz
Neuropsicòloga i Pèrit en dany cerebral
Alfons Rodríguez
Psiquiatre
Raúl Mena Palacín
Psicopedagog i Especialista en violència contra menors
Andrés Marín Labera
Advocat i Especialista en violència contra menors

QUÈ SOM

Hemisferios és un centre dedicat a l’atenció i la millora de les habilitats cognitives i d’aprenentatge, emocionals i socials i a l’optimització del benestar general de l’ésser humà.

És un Braining Center. Compta amb un equip de professionals dedicat a millorar les habilitats en els processos d’ensenyament/aprenentatge, a tractar les necessitats educatives especials i a proporcionar als centres educatius plans de formació per a optimitzar la tasca professional dels docents.

És un Psichology Center. Disposa d’un equip de professionals amb excel·lent formació i experiència per assessorar i acompanyar als nostres usuaris en la recuperació de la seva estabilitat mental, emocional i afectiva.

TRETS DIFERENCIALS

A Hemisferios volem eradicar la violència en totes les seves formes. Volem ser una eina de transformació i un centre de referència per a les persones que pateixin o hagin patit qualsevol tipus de violència, per a les famílies de les víctimes, per a les institucions educatives, per a les empreses, per a l’administració pública i per al conjunt global de la societat.

Som un equip que posa en actiu en la seva pràctica professional aquests principis com a eines de transformació individual i social.

Igualtat – Perspectiva de gènere i LGBTIQ+
Plans d’Igualtat, Perspectiva de gènere i LGBTIQ+

#Violènciazero
Violència de gènere, Maltractament infantil en l’entorn familiar, Bullying, Ciberbullying, Abusos sexuals i Violència en el treball.

Slow
Hatha ioga, Mindfulness, Meditació, Txikung, Alimentació i estrès, Gestió del temps i ON/OFF.

Principis que impregnen de forma transversal com entenem a l´esser humà en la seva relació amb el món, amb ell mateix i amb els altres.

Hemisferios inclou dins el seu àmbit d’actuació l’entitat Minotauro – Observatori de la violència contra els menors. Una entitat nascuda el 2016 que té com a objectius prevenir, detectar i intervenir en situacions de violència contra els menors, així com estudiar i investigar les noves pràctiques de violència que pateix aquest col·lectiu

COM ENS DEFINIM

Holistic Entenem l’ésser humà com una realitat global entre ment i cos, i contextualitzada en un espai i un temps determinats que possibiliten la construcció d’una subjectivitat dinàmica en permanent transformació. Mind health Som un equip de professionals orientats a millorar la salut mental en qualsevol etapa de la vida i a optimitzar les capacitats personals amb l’objectiu d’assolir un benestar global. Smart És un centre intel·ligent en la seva configuració com espai terapèutic i educatiu, i en la formació continuada de l’equip de professionals i en les seves relacions internes i externes amb les persones a qui atenem. Friendly Hemisferios és un espai acollidor i amable tant pera als professionals que hi treballen com per a les persones que necessiten els seus serveis. Research És un espai d’Improvement & Investigation per a poder oferir els serveis terapèutics i educatius més eficaços i moderns. Slow És un espai que aporta un temps desaccelerat per al retrobament amb un mateix que permet l’enfortiment de la salut enfront el ritme intens i accelerat imposat per la quotidianitat de la societat tecnològica.