INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

Hemisferios ofereix un pla de prevenció, diagnòstic i intervenció de forma integral per a nens i adolescents. Aquest pla aborda les dificultats de tipus biopsicosocial. El treball realitzat amb infància i adolescència està orientat a un treball estret amb la família amb l’objectiu de capacitar els pares de noves eines relacionals amb els seus fills.

Segons les necessitats de cada menor es realitzarà una coordinació amb els centres educatius i altres professionals que estiguin en contacte amb el menor. per tal dissenyar una intervenció conjunta que optimitzi els resultats.

DEPARTAMENT DE BRAINING

Està format per un equip de pedagogs, psicopedagogs, logopedes i mestres de necessitats educatives especials i aborda les dificultats educatives i d’aprenentatge en qualsevol de les àrees.

 • Atenció i concentració – TDA / TDAH
 • Memòria
 • Percepció
 • Aprenentatges
 • Psicomotricitat
 • Intervenció psicopedagògica
 • Logopèdia
 • Autonomia
 • Conducta

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

Està format per un equip de psicòlegs, neuropsicòlegs i psiquiatres infantils que atenen a infants i adolescents per superar qualsevol situació que obstaculitzi el seu desenvolupament emocional i psicosocial.

 • Ansietat i Pors
 • Autoestima
 • Depressió – Tristesa i irritabilitat
 • Dificultat en les relacions
 • Conducta
 • Trastorns en l’alimentació
 • Trastorns del son
 • Trastorns del desenvolupament (Trastorns de l’espectre autista, Prader Willi,…)
 • Atenció a situacions de separació, dol o canvis importants
 • Funcionament intel·lectual mínim
 • Altes capacitats
 • Hàbits i normes
 • Control d’esfínters
 • Autonomia
 • Nomofòbia i altres dependències a tecnologies digitals

#VIOLÈNCIAZERO

Hemisferios compta amb un conjunt de professionals que treballen interdisciplinàriament per ajudar les víctimes, les seves famílies i els professionals a combatre els diferents tipus de violència.

 • Maltractament infantil dins l’àmbit familiar
 • Bullying / Ciberbullying / Sexting
 • Abusos sexuals

En la lluita contra la violència contra els menors Hemisferios planteja la intervenció des d’una triple dimensió:

 1. Terapèutica: acompanyament psicològic i psicopedagògic dels menors afectats per qualsevol tipus de forma de violència.
 2. Legal: assessorament legal i jurídic per al plantejament de possibles denúncies.
 3. Social: ajudes a menors sense recursos que possibilitin l’acompanyament psicològic i legal.

ESPAI STUDYING TOGETHER

Hemisferios ofereix un espai destinat a l’estudi i el reforç escolar d’alumnes després de l’horari lectiu. Aquest espai respon als criteris següents:

 1. Dotar als alumnes d’un lloc de silenci i concentració per a la realització de tasques escolars i la preparació d’exàmens.
 2. Tutorització de les tasques i de l’estudi per part de professionals amb formació i experiència per a aquesta tasca.
 3. Reforç escolar per a aquells alumnes que necessiten millorar les seves habilitats en les diferents matèries escolars.
 4. L’espai està destinat per a alumnes de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.