CENTRES EDUCATIUS

Hemisferios ofereix l’externalització d’un departament de psicologia i psicopedagogia, diferents programes de prevenció, detecció i intervenció en situacions de violència contra els menors, formació d’alumnes, de docents i de famílies en diferents àmbits, un espai tutoritzat de reforç escolar i un espai d’acollida abans i després de l’horari lectiu.

 • Departament de Psicologia i Psicopedagogia
 • Esferes contra la violència
 • Formació
 • Studying Together
 • Acollida

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA I PSICOPEDAGOGIA

Hemisferios ofereix als centres educatius un Departament de Psicopedagogia externalitzat que permeti a l’equip directiu i al claustre de professors atendre les necessitats educatives especials dels seus alumnes i realitzar un seguiment del desenvolupament psicològic i creixement harmònic en les diferents etapes educatives.

El departament ofereix els serveis següents:

 • Atenció a la diversitat dins l’aula
 • Atenció i seguiment d’alumnes amb necessitats educatives especials
 • Logopèdia i trastorns del llenguatge
 • Programes de millora en l’aprenentatge de la lecto-escriptura
 • Atenció a alumnes amb trastorns emocionals i atenció psicològica específica per a l’adaptació a l’entorn educatiu
 • Acompanyament i atenció a alumnes nouvinguts d’orígens geogràfics diferents a l’espanyol
 • Acompanyament i atenció a alumnes en situacions de risc
 • Treball col·laboratiu amb tutors i equip directiu

FORMACIÓ: ESFERES CONTRA LA VIOLÈNCIA 

Hemisferios organitza una sèrie de sessions a través de la configuració de set esferes. Cada esfera és una unitat de coneixement. Totes les esferes s’imparteixen des d’una perspectiva interdisciplinària i per dos professionals de diferents àmbits (psicopedagog i advocat). A cada esfera es compta també amb la participació d’especialistes en diferents àmbits així com amb testimonis que han viscut de prop situacions de violència contra els menors.

Sents la violència?

Aquesta esfera està dedicada a reflexionar sobre el concepte de violència contra els menors, les noves formes de violència i el context on es produeixen.

Stop Bullying

Aquesta esfera tindrà com a objectiu conceptualitzar i centrar el fenomen del bullying, les seves ramificacions i les seves pràctiques tant en l’entorn real com en el virtual així com dotar als participants de les eines per a la seva prevenció., detecció i intervenció.

El meu cos és meu

Aquesta esfera és una aproximació a l’abús sexual a menors, a les eines per a la seva prevenció, detecció i intervenció.

Masculí i/o Femení

Aquesta esfera aborda els estudis de gènere respecte a la defensa dels drets fonamentals dels menors en el seu desenvolupament psico-sexual.

Algú m’ajuda?

Aquesta esfera aproxima al marc legal i a la realitat institucional de la nostra societat respecte a la defensa dels drets dels nostres menors.

Llegir i veure per aprendre

Esfera del coneixement en què els participants podran accedir a una sèrie de lectures i documents audiovisuals per ampliar els seus coneixements de forma autònoma i poder compartir-los amb els altres participants.

E.L. – Una història de violència

Aquesta esfera planteja casos pràctics per a una millor comprensió del fenomen complex i multifactorial de la violència contra els menors.

Modalitats

Sessions de 90 minuts
 • Conferència (1 Sessió)
 • Bloc (2 Sessions)
 • Intensiu 1 (3 Sessions)
 • Intensiu 2 (6 Sessions)
 • Trimestral (12 Sessions)
Popular

ALTRES FORMACIONS 

#aquihoexplico

El nou marc social i legal en l’àmbit de la defensa dels drets fonamentals dels menors demanda noves exigències a les entitats que treballen amb infants i adolescents per tal de prevenir, detectar i intervenir en casos d’abusos sexuals. Aquesta esfera pretén aportar una primera aproximació epistemològica i legal a aquest fenomen per dotar als professionals responsables d’entitats de les eines per a prevenir, detectar i actuar en casos de sospita o constatació d’abusos sexuals.

Infància, Adolescència i Xarxes Socials

Les xarxes socials són espais integrats en la construcció de la identitat dels nostres menors que configuren una nova manera d’estar en el món i de relacionar-se amb ell. Aquest curs pretén fer una primera radiografia sobre la influència de les xarxes socials en els seus processos d’aprenentatge, en la seva evolució madurativa, en les seves pràctiques de consum, en el marc legal que les regeixen i en les noves formes de violència que s’exerceixen a través d’elles.

Modalitat

Sessions de 120 minuts
 • Bloc (2 Sessions)
Popular

Educació emocional

Els últims descobriments en neurobiologia, psicologia i biologia molecular plantegen la necessitat d’incorporar en el currículum escolar una formació continuada en educació emocional. Aquest curs es presenta com un model d’intervenció educativa per a adolescents amb l’objectiu d’optimitzar l’autoconeixement i la relació amb els altres i amb el món.

Estudis de gènere

Els estudis de gènere se situen en la formació acadèmica del segle XXI com un dels eixos fonamentals sobre el qual construir una societat en la qual la igualtat de drets entre homes i dones, la lluita contra els diferents tipus de violències de gènere i la construcció de la identitat al llarg de les diferents etapes del creixement siguin una realitat compartida per tots. Es comptarà amb la participació de conferenciants que aportaran una visió transversal de la perspectiva de gènere en diferents àmbits de la vida.

Escola de famílies

L’objectiu d’aquests tallers és construir espais de diàleg entre les famílies i diferents professionals vinculats amb l’educació i els drets dels menors amb el propòsit de construir col·lectivament un nou model educatiu que respongui de forma òptima a les necessitats de les noves generacions.

Curs anual

Sessions de 120 minuts
 • 1 Sessió setmanal
Popular

ESPAI STUDYING TOGETHER

Hemisferios ofereix un espai destinat a l’estudi i el reforç escolar d’alumnes després de l’horari lectiu. Aquest espai respon als criteris següents:

 • Dotar els alumnes d’un lloc de silenci i concentració per a la realització de tasques escolars i la preparació d’exàmens.
 • Tutoritzar les tasques i l’estudi per part de professionals amb formació i experiència.
 • Reforç escolar per a aquells alumnes que necessiten millorar les seves habilitats en les diferents matèries escolars.
 • Espai destinat a alumnes de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

ACOLLIDA

Hemisferios ofereix un servei d’acollida per als alumnes abans i després de l’horari lectiu. Aquest espai respon els criteris següents:

 • Obert 1 hora abans i 1 hora després de l’horari lectiu.
 • Destinat a atendre els alumnes en un ambient de tranquil·litat, de preparació per a la jornada lectiva i lúdic per a després de la jornada lectiva.
 • Tutoritzat per professionals formats i amb experiència.