ADULTS

Hemisferios disposa d’un servei d’atenció psicològica individualitzada  que proporciona una atenció especialitzada per a cadascuna de les persones que sol·licitin els nostres serveis.

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA

Hemisferios compta amb un equip de professionals amb experiència que treballa interdisciplinàriament per abordar els trastorns següents:

 • Depressió
 • Ansietat
 • Trastorn mixt ansiós-depressiu
 • Fòbies i pànics
 • Trastorn obsessiu-compulsiu (TOC)
 • Trastorns en l’alimentació
 • Trastorns de la personalitat
 • Crisis del cicle vital
 • Addiccions
 • Trauma
 • Trastorn d’estrès posttraumàtic
 • Dificultat en les relacions
 • Dol i separació
 • Psiquiatria

Hemisferios tracta certs aspectes del desenvolupament psicològic al llarg de la vida des de la perspectiva de gènere, entenent que hi ha processos fisiològics diferenciadors que modelen la subjectivitat femenina i la subjectivitat masculina.

 • Reproducció
 • Embaràs
 • Postpart
 • Menopausa i Andropausa

SEXUALITAT

Hemisferios aborda la qüestió de la sexualitat d’una manera sistèmica integrant en el treball amb els usuaris qüestions associades a disfuncions, trastorns i emocions.

 • Desig sexual
 • Excitació sexual
 • Anorgàsmia
 • Dolor

TERÀPIA FAMILIAR I DE PARELLA

Hemisferios ofereix un acompanyament psicològic de caràcter sistèmic en els processos de incomunicació, conflicte i trauma dins l’àmbit familiar.

 • Relacions interparentals
 • Relacions paternofilials
 • Relacions fraternes

MEDIACIÓ FAMILIAR

La mediació s’ha convertit en un dels mecanismes més efectius en la resolució de conflictes enquistats en contextos familiars. La convivència genera situacions noves que han de ser modelats a través de noves formes de gestió de l’empatia i de les habilitats emocionals que no són fàcils de posar en pràctica. Hemisferios compta amb un equip de professionals que proporcionen a les famílies un treball sistèmic per abordar les crisis i els conflictes des d’una perspectiva integral.

#VIOLÈNCIAZERO

Violència de Gènere

Hemisferios atén les víctimes de la violència de gènere en cadascuna de les seves pràctiques:

 • Violència física
 • Violència psicològica
 • Violència sexual
 • Violència econòmica
 • Violència patrimonial
 • Violència social
 • Violència vicària

Hemisferios treballa amb aquest tipus de víctimes a partir d’un diagnòstic i d’una intervenció que plantegi aquestes diferents tipologies de violència des d’una perspectiva global i sistèmica.