La teràpia familiar sistèmica: ampliant mirades, comprenent l’engranatge

Imagineu l’engranatge d’un rellotge com una maquinària molt precisa. Podríeu observar les seves múltiples esferes interconnectades les unes amb les altres. Seria difícil saber quina és la que ha iniciat el moviment. Una depèn del moviment de les altres i viceversa.

Ara imagineu que hi ha una petita osca en una d’aquestes peces tan precises. Això començarà a afectar a tota la resta de peces que s’aniran ajustant a aquesta per mantenir l’equilibri de la maquinària. Això podria acabar generant errors en el rellotge, provocant que s’equivoqui d’hora, per segons, minuts, hores i inclús que es pari alguna de les peces i que el rellotge deixi de funcionar. Si volguéssim arreglar el rellotge, hauríem de parar esment en l’osca, què la va provocar, la peça que es va parar i ajustar tot l’engranatge que s’ha anat equilibrant per a adaptar-se a la fallada.

Aquesta metàfora pretén ésser un acostament a com comprenem la persona i la seves dificultats mentals i emocionals en la teràpia sistèmica. L’entenem com una peça independent que es connecta i funciona en relació a les altres i a la interpretació que en fa d’elles, en el passat i en el present. Així, davant d’una situació de psicopatologia o conflicte ampliem la mirada a tot el sistema, observem l’individual i el global, la família. Entenem família com el sistema on la persona ha après a estimar i a sentir-se estimada, a relacionar-se, a definir qui és, a establir patrons de personalitat, etc.

A nivell pràctic: atenem famílies en situacions de conflicte, o a on una patologia greu faci necessària una adaptació i comprensió de tota la família. En contextos individuals ajudem la persona a entendre les seves estructures i dinàmiques familiars i com aquestes han pogut afectar en les seves dificutats o en la seva patologia, així com generar els canvis que necessita fer tant a nivell personal com en les seves relacions per tenir un bon estat de salut mental. En aquest procés, a més, invitem als membres de la família a participar. En resum, la teràpia familiar pretén oferir espais segurs de comunicació i interacció que augmenti la comprensió de les estructures de les relacions i de la història individual dins del marc familiar, per millorar les meves interaccions i generar canvis a nivell psicològic.

“En el fons són les relacions amb les persones les que donen sentit a la vida”.

Wilhelm von Humboldt