Bullying entre germans, què passa quan l’assetjament comença a casa?

Tal com conclouen nombrosos estudis, el bullying entre germans pot causar un dany més profund i de conseqüències més devastadores en els nens afectats que l’assetjament a l’escola, l’explicació per a aquest fenomen és que en el lloc on un nen hi espera una relació d’estima i de seguretat a la seva llar, s’hi troba un entorn hostil de violència i de maltracte. Tot plegat pot generar en el menor un sentiment d’impotència i d’inseguretat que fan que no pugui trobar-se protegit a la seva pròpia casa, incrementant la possibilitat de patir trastorns emocionals en un futur.

Nombrosos estudis parlen sobre la prevalença d’aquesta situació entre germans. Actualment les estadístiques indiquen que un 32% de nens i adolescents han experimentat algun tipus d’agressió o assetjament per part d’un germà en l’últim any. Per això és important prevenir aquesta situació, en primer lloc conscienciant als pares d’on es troba el límit entre una baralla normal entre germans i on aquesta comença a anar més enllà, sobrepassant els límits de les típiques aspreses fraternes. La responsabilitat de detectar i actuar davant d’aquestes situacions rau en els adults de casa, precisament és on resideix el principal problema de detecció d’aquestes situacions d’abús ja que de forma habitual en el nucli familiar es tendeix a minimitzar aquesta problemàtica o a mirar cap a una altra banda, ignorant el problema o restant-li importància.

En primer lloc és important averiguar quin és l’origen del comportament del germà abusador, ja que en ocasions el menor està reproduint un abús sofert anteriorment. Si el motiu no és l’existència d’un abús previ, és important treballar l’empatia, intentar posar el germà abusador en el lloc del seu germà (la víctima) i treballar les emocions que pot estar provocant en la seva víctima.

Es recomana cercar ajuda professional, un suport on es pugui assessorar als pares de com procedir en aquestes situacions, i que puguin proporcionar eines a la família per poder treballar així com donar suport a la víctima.

En moltes ocasions l’abús entre germans és degut al fet que en la família s’han atorgat els rols de forma incorrecta, o no estan ben definits… atorgant més poder o una més gran responsabilitat a un dels membres. El resultat és que aquests rols estan descompensats, per això és tan important treballar des del nucli familiar per complet, per redifinir els rols de cada membre de la família i generar un equilibri sa, posant límits i pautes per a un correcte desenvolupament de l’àmbit i l’harmonia familiar amb la finalitat de generar un clima constructiu per a tots els membres.

“Hem vingut a aquest món com a germans; caminarem, doncs, donant-nos les mans i no un darrere l’altre”.

William Shakespeare